MILJØSTASJONEN
NB! Komprimator(er) som er lukket, SKAL IKKE åpnes. Det er en grunn til at den/de holdes lukket. Fra 01.01.2019 var det IKKE mulig å levere avfall i sorte søppelsekker på miljøstasjonen. Dette er for å forhindre at uønsket avfall leveres inn på stasjonen.

VIKTIG!

ORGANISK AVFALL
Vi tar IKKE i mot noen form for organisk avfall
HAGEAVFALL
leveres på miljøstasjonen i Nordreisa.

Litt om

Kvænangen Produkter AS, driver miljøstasjonen i Badderen for det interkommunale selskapet Avfallsservice AS.

Åpent onsdager: Fra 15:00 til 18:00.

Dette må du betale for:

Bildekk uten felg: kr. 50,-.

Bildekk med felg: kr. 200,-.

Rivnings avfall.

Du kan pr. i dag dessverre ikke betale med kort for dette avfallet.

...