BADDEREN HAVN
Etablert i 2003

KOORDINATER

EU89, UTM-sone 33
Øst-koordinat: 769416.795
Nord-koordinat: 7764172.431
EU89-Geografisk, grader
Lengdegrad:
22.01992375 - 22° 1.195425 - 22° 1' 11.7255
Breddegrad:
69.84548916 - 69° 50.7293494 - 69° 50' 43.76096

Litt om

Badderen båthavn ble etablert i 2003 av Kvænangen kommune og er en helårshavn.

Havnen ligger i Badderen, like ved utløpet av Badderelva.

Kvænangen Produkter har pr. i dag ansvaret for driften av båthavna, og foretar daglig ettersyn, rydding og enkelt vedlikehold i båthavna gjennom hele året.

Vi tildeler båtplasser etter kriterier satt av eieren. Og på grunn av stor pågang, har vi dessverre venteliste. Innbyggere bosatt i Kvænangen kommune har fortrinnsrett og fiskebåter eid av fiskere på liste B, prioriteres først. Fritidsbåter prioriteres sist.

Kvænangen kommune vedtar prisen på plasser i havna i forbindelse med fastsettelse av kommunale avgifter.

Pr. 01.01.2022 har vi 39 faste båtplasser og i tillegg disponerer vi normalt 7 småbåtplasser for sommersesongen.

Vi har i tillegg en gjestehavn med begrenset plass.

...