blog
Badderen båthavn ble etablert i 2003 av Kvænangen kommune og er en helårshavn.
Havnen ligger i Badderen, like ved utløpet av Badderelva.
Koordinater:
EU89, UTM-sone 33:
Øst-koordinat: 769416.795
Nord-koordinat: 7764172.431
EU89-Geografisk, grader
Lengdegrad:
22.01992375
22° 1.195425
22° 1' 11.7255
Breddegrad:
69.84548916
69° 50.7293494
69° 50' 43.76096

Kvænangen Produkter har pr. i dag ansvaret for driften av båthavna, og foretar daglig ettersyn, rydding og enkelt vedlikehold i båthavna gjennom hele året.


Vi tildeler båtplasser etter kriterier satt av eieren. Og på grunn av stor pågang, har vi dessverre venteliste.


Innbyggere bosatt i Kvænangen kommune har fortrinnsrett og fiskebåter eid av fiskere på liste B, prioriteres først. Fritidsbåter prioriteres sist.


Kvænangen kommune vedtar prisen på plasser i havna i forbindelse med fastsettelse av kommunale avgifter.


Pr. 16.07.2020 har vi 39 faste båtplasser og i tillegg disponerer vi normalt 7 småbåtplasser for sommersesongen.


Vi har i tillegg en gjestehavn med begrenset plass.