Badderen havn

BADDEREN BÅTHAVN

Badderen båthavn ble etablert i 2003 av Kvænangen kommune og er en helårshavn.

Havnen ligger i Badderen, like ved utløpet av Badderelva.


Koordinater:

EU89, UTM-sone 33

Øst-koordinat: 769416.795

Nord-koordinat: 7764172.431


EU89-Geografisk, grader

Lengdegrad:

22.01992375 - 22° 1.195425 - 22° 1' 11.7255


Breddegrad:

69.84548916 - 69° 50.7293494 - 69° 50' 43.76096


Kvænangen Produkter har pr. i dag ansvaret for driften av båthavna, og foretar daglig ettersyn, rydding og enkelt vedlikehold i båthavna gjennom hele året.


Vi tildeler båtplasser etter kriterier satt av eieren. Og på grunn av stor pågang, har vi dessverre venteliste.

Innbyggere bosatt i Kvænangen kommune har fortrinnsrett og fiskebåter eid av fiskere på liste B, prioriteres først. Fritidsbåter prioriteres sist.


Kvænangen kommune vedtar prisen på plasser i havna i forbindelse med fastsettelse av kommunale avgifter.


Pr. 16.07.2020 har vi 39 faste båtplasser og i tillegg disponerer vi normalt 7 småbåtplasser for sommersesongen.

Vi har i tillegg en gjestehavn med begrenset plass.