Miljøstasjonen
Er åpen på onsdager
Fra kl. 12:00 til 18:00