STARTSIDEN2019-02-05T07:06:21+00:00

KVÆNANGEN PRODUKTER AS

Bjørkeved

Pris pr. 1000L sekk fyringsved = 1.150,-.

Pris pr. 60L sekk fyringsved = 100,-.

Fraktpriser som før.

Miljøstasjonen

Vinteråpent fra og med uke 36.

Onsdager fra: kl. 15:00 til kl. 18:00.

NB! Fra 01.01.19 vil det ikke lengre være mulig å levere avfall i sorte søppelsekker på miljøstasjonene. Dette er for å forhindre at uønsket avfall leveres inn på stasjonen.

TILTAK

Våre tiltak skal bidra til å:

 • Styrke kompetansen og evnen til arbeid
 • Øke muligheten for vanlig arbeid
 • Skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft
 • Forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet
 • Hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet

PRODUKTER

Noen av våre produktene er:

 • Spikertelt
 • Båthavn
 • Fyringsved
 • Skur for søppeldunker
 • Kompostbinger
 • Røykeri
 • Blomsterpotter

TJENESTER

Noen av våre tjenester:

 • Miljøstasjonen
 • Entreprenør/snekker
 • Hjelpemidler
 • Systue
 • Utleie av lift/henger
 • Vaktmestertjenester