Miljøstasjonen
Er åpen på onsdager
Fra kl. 15:00 til 18:00