Fyringsved

FYRINGSVED

Vi leverer kun fyringsved av bjørk, som er hogd i Nord-Norge.


Dette fordi bjørka fra Nord-Norge vokser sakte og dermed får den en større tetthet. Nordnorsk bjørkeved får da en høyere brennverdi, enn hurtigvoksende bjørk. Det vil si at fyringsveden brenner lengre og varmer mer.


Vi produserer fyringsved i 1.000 litersekker og i 60 litersekker og følger Norsk Standard.


I produksjonen vår, er det minimum to personer. Da har vi alltid en person til å stable veden i sekkene.


Vi gjør dette fordi vi ønsker å levere sekker som er tettpakket med fyringsved. Mindre luft gir som kjent mer ved.


Vi kjører ut ved til de som ikke har anledning eller mulighet til å hente den selv. Normalt kjører vi ut fyringsved, en gang i uka.


Prisen for utkjøring beregnes etter soneprinsipp og vi har inndelt Kvænangen kommune i to soner.


Unntaket er dersom det må brukes båt eller traktor til transport.


Utkjøring til kunder utenfor Kvænangen kommune, har egne satser.


Pris for bjørkeved:

Pris for utkjøring av bjørkeved:

60 litersekker må avtales særskilt.