ENTREPRENØR
Kvænangen Produkter har Sentral Godkjenning , Tiltaksklasse 1.

VI TILBYR!

SNEKKERTJENESTER
Innenfor bygg og anlegg, til både privat og offentlig sektor.
KOORDINERE BYGGEPROSESSEN
Helt fra skissefasen og til ferdig bygg.

Litt om

Kvænangen Produkter AS tilbyr diverse tjenester innenfor bygg og anlegg, til både privat og offentlig sektor.

Våre tjenester:

Mindre Nybygg.
Utskifting av vinduer og dører.
Forsikringsskader.
Oppsett av grunnmur og fundamentering.
Rehabilitering.
Arbeid med våtrom og herunder legging av flis og membran.
Oppføring av garasje/uthus.
Etterisolering.
Reparasjon/skifte av tak med mere.
Kontroll av sanitæranleg.
Kontroll av tak, takrenner, nedløpsrør og så videre.
Spikertelt/boder etter skreddersydde mål.
Pipe og ildsteder og rehabilitering av disse.

Vi kan også påta oss koordinering av andre tekniske fag (rørlegger, elektrikere og så videre), og til slutt innhente en ferdigattest.

...